Samferdselsministeren kaller inn styringsgruppen til hastemøte

Styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren er kalt inn til samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) i Oslo mandag morgen.

Tema for møtet med samferdselsministeren er bompengeinnkreving på Nord-Jæren, skriver Sandnesposten.

Avisen skriver at bakgrunnen for møtet er et brev Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sendte til vegdirektør Terje Moe Gustavsen tidligere denne uken. I brevet ber Wirak om svar på fem spørsmål, og han skriver at han ønsker svar på disse spørsmålene før bystyremøtet i Sandnes mandag 10. september.

Sandnesposten skriver at minister Jon Georg Dale (Frp) kaller inn til møte i styringsgruppen allerede mandag morgen klokken 10.00. Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap), ser på møteinnkallingen som et meget godt tegn.

– Det viser at de lytter til oss og til debatten. Veisjef Terje Moe Gustavsen har trolig referert mine spørsmål til statsråd Dale, og nå kaller de oss til Oslo, sier Wirak til avisen.

Videre sier han at han hele tiden har hatt tro på en god løsning. 

– Hvis folk tar seg tid og kikker tilbake, vil de se at jeg har vært opptatt av at ting skal skje i riktig rekkefølge. Noen ganger tar ting litt mer til enn tålmodigheten vår liker. Med dette møtet mandag formiddag vil vi også ha svarene vi trenger for benhandlingen på bystyremøtet i Sandnes samme kveld, sier Wirak til avisen.

Slik lyder innkallingen fra Jon Georg Dale, ifølge Sandnesposten:

Eg viser til epost frå ordførar i Sandnes 4. september til mellom anna vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Eg ønskjer å møte styringsgruppa for Byvekstavtale Nord-Jæren måndag 10.09.2018. kl 10.00 i Samferdselsdepartementets lokalar i Akersgata 59.

Tema for møtet er bompengeinnkreving på Nord-Jæren.

Med helsing

Jon Georg Dale

Her er brevet fra Wirak til vegdirektøren, 4. september:

I styringskomitemøte torsdag 28. august satte jeg på vegne av Sandnes kommune fram følgende forslag;

«Det innføres ikke rushtidsavgift»

Vegdirektøren svarte da at det ikke var mulig å endre på det Stortinget hadde bestemt og et slikt forslag derfor ikke kunne tas inn i avtaler uten at saken ble behandlet på nytt i Stortinget.. Videre ble det avkrevd et svar fra hver kommune  på om vi godtok at bymiljøavtalen trådte i kraft 1. oktober.

Slik jeg oppfattet det, var valget vårt å enten godta dette eller å si nei til hele avtalen. Ettersom et politisk flertall i Sandnes ønsker en byvekstavtale, men uten rushtidsavgift, så godtok jeg det på vegne av Sandnes kommune. Eventuell nedsettelse av rushtidsavgift måtte skje i reforhandlingene, slik jeg oppfattet det som ble opplyst fra veidirektøren.

Senere er samferdselsministeren sitert i Stavanger Aftenblad 30. august på at vi kan utsette byvekstavtalen. Videre er han sitert på at vi kan beholde Nord-Jærenpakke 1 inntil reforhandlingene er sluttført. Dette gjentas i Sandnesposten 1. september, der det også opplyses om «at jeg fremdeles har sjansen til å si nei til bymiljøpakken, men da må han ta initiativet til et nytt og raskt møte i styringskomiteen» 

Det kommer motstridende opplysninger. Mandag fk. kommer sannsynligvis sak om Bymiljøpakken opp i bystyret i Sandnes. Det hadde vært svært nyttig å få avklaringer før dette møtet hvor vi står og få en juridisk vurdering av i hvilken grad vi har anledning til å endre på vedtatt opplegg slik dette er beskrevet i Stortingsproposisjonen. Det vises i den forbindelse spesielt til samferdselesministerens uttalelse til Sandnesposten 10. august, der han siteres på at dersom Nord-Jæren ønsker lavere bompris, så kan det ordnes. Jeg viser også til uttalelser i dag fra saksordfører.

I den forbindelse ber jeg konkret om svar på bl.a. følgende før bystyremøtet;

Er det et ufravikelig krav fra staten at vi innfører rushtidsavgift fra 1. oktober?

– Når Sandnes kommune ikke ønsker å innføre rushtidsavgift, betyr det da at vi ikke kan være med i bymiljøpakken?

Er det mulig å iverksette bymiljøpakken 1. oktober og ta stilling til  eventuell rushtidsavgift etter at reforhandlingene er avsluttet?

Hvilket handlingsrom har kommunene i reforhandlinger?

Kan vi utsette innføring av bymiljøpakken og i mellomtiden videreføre Jærenpakke 1 (ref. samferdselsministerens uttalelser)?