Christian Wedler (Frp) mener noe må gjøres for å få bukt med kriminaliteten i byen. Han sier politiet er ansvarlige for å finne ut hvem som står bak de kriminelle handlingene, men at samfunnet også har et ansvar. Bjarne Kvadsheim (Sp) mener også at samfunnet må stå sammen og vise motstand mot kriminelle handlinger. Foto: Tone Helene Oskarsen

Rystet etter Hundvåg-ran

I løpet av helgen har det blitt meldt om tre ran og ransforsøk på Hundvåg. Christian Wedler (Frp) mener hver stein må snus for å få bukt med problemet.

Natt til lørdag ble to menn brutalt ranet på Hundvåg. Ranene ble begått med bare 40 minutters mellomrom. Natt til søndag ble nok en mann forsøkt ranet i samme området. 

Besøk av politiet

– Vi har fått flere bekymringsmeldinger fra byens innbyggere om det de opplever som utrygge steder i sentrum og bydelene. Dette kan vi ikke godta, og her skal ikke noen forslag være uprøvd, sier Wedler til RA.

Wedler sier han vil ta opp gjengproblematikken i morgendagens kommunalutvalg. 

Fra før av har Bjarne Kvadsheim (Sp) tatt opp samme problematikk i formannskapet, noe som resulterer i at politiet vil delta på torsdagens formannskapsmøte for å informere om kriminalitetssituasjonen i Stavanger og hva som kan gjøres.  

Wedler er rystet over helgens mange ran på Hundvåg, og etter formannskapsmøtet forventer han å se konkrete forslag til hvordan Stavanger kan kvitte seg med gjenger, og hvordan byen kan gjøres tryggere. 

– Politiet er ansvarlig for å etterforske og finne ut hvem som står bak kriminaliteten, men det er vi som samfunn som må stoppe grobunnen for at dette kan skje, sier Wedler.

Vise motstand

Bjarne Kvadsheim (Sp) tok opp samme problemstilling i forrige formannskapsmøte, og han er enig i at noe må gjøres. 

– Først og fremst forventer jeg at politiet setter inn ressurser og får tatt de som står bak dette. Det er det mest preventive, sier Kvadsheim, og legger til at samfunnet må stå sammen og vise motstand mot kriminelle handlinger.

– Vi som samfunn må vise at vi nekter å føle oss utrygge i egen by, sier Kvadsheim, som tror at å styrke frivillige lag og organisasjoner, som for eksempel natteravnene, også kan være en god løsning. 

Veldig alvorlig

Politiet sier publikum ikke trenger å være redde for å ferdes på Hundvåg, men at tre ran på to dager sees på som veldig alvorlig. Foreløpig vet de ikke om ranene henger sammen. 

– Det er en av de tingene vi ikke vet, men det er naturlig å undersøke om de har noe med hverandre å gjøre. Sted og tidspunkt er likt, men det er også flere ting som er ulikt, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Kurt Løklingholm.

Løklingholm sier politiet ser på ransforsøkene som veldig alvorlige, men at det foreløpig ikke er grunn til panikk. 

– Vi har hatt tre ranstilfeller nå, og det er veldig alvorlig. Likevel trenger ikke publikum være redd for å ferdes på Hundvåg. Jeg bor på Hundvåg selv, og kommer til å fortsette å gå tur som vanlig, sier Løklingholm.