Rushtidsavgiften er et middel til et mål - ikke et mål i seg selv – på tide å løfte blikket

DEBATT: Som ordførere og ordførerkandidater for Arbeiderpartiet i de fire kommunene på Nord-Jæren ber vi om at alle involverte parter i Bymiljøpakken løfter blikket og blir med videre på et bompengeopplegg uten rushtidsavgift.

Av: Kari Nessa Nordtun (ordførerkandidat, Stavanger Ap), Stanley Wirak (ordfører, Sandnes Ap), Siv-Len Strandskog (ordførerkandidat, Sola Ap) og Kristine Enger (ordfører, Randaberg Ap)

Rushtidsavgiften er et middel til et mål - ikke et mål i seg selv. Det er på tide å løfte blikket for å få til en ny og bedre avtale med staten.

Reforhandlingene av bymiljøpakken i regionen står på stedet hvil. Vi trenger en ny avtale med en bedre sosial profil på bompengebelastningen. Vi trenger en ny avtale for å få penger fra Staten til å få bygd ut busstraseen til det nye sykehuset - et krav for å ta nye SUS på Ullandhaug i bruk. Sist men ikke minst trenger vi en ny avtale for at vår region skal få mer penger fra Staten til drift av kollektivtrafikken. Dette er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet i alle de fire kommunene på Nord-Jæren - Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg - sammen går inn for å fjerne rushtidsavgiften, slik at vi kan oppnå enighet om en ny byvekstavtale.

FÅR KRITIKK: (+) De fire Ap-toppene på Nord-Jæren går nå inn for å fjerne rushtidsavgiften og snu Hundvåg-bommen. Regiondirektør i NHO mener det er et uansvarlig forslag

Regjeringen har valgt å kreve at kommunene må nå nullvekstmålet i personbiltrafikken for å få støtte til samferdselsprosjekter i Bymiljøpakken. Men for å få én krone fra Staten, må kommunene gjennom bompenger samtidig bidra med én krone i finansiering selv. Arbeiderpartiet foreslo både i 2017 og i 2018 at Staten sin andel skulle justeres fra halvparten til 70 % finansiering av Bussveien på Nord Jæren. Dette ble dessverre nedstemt av regjeringspartiene begge ganger.

I dag vet vi at vi er på vei til å nå nullvekstmålet med den nye bomringen, selv uten rushtidsavgiften. Beregninger viser at vi kan videre dekke inn inntektene uten rushtidsavgift ved å innføre halv belastning for el-biler og forlenge nedbetalingstiden med 1 år.

For Arbeiderpartiet er det viktigere å styrke den sosiale profilen i Bymiljøpakken enn å beholde rushtidsavgiften. For oss er det viktigere å få bygd traseen til sykehuset, og å sikre bussdekningen og viktige ordninger som HjemJobbHjem, enn å insistere på at vi skal ha en rushtidsavgift, all den tid både nullvekstmål og finansiering er godt innen rekkevidde. Det må være samsvar mellom inntekter og utgifter, og vi har 15 år på å foreta justeringer i og av prosjektene underveis.

LES OGSÅ: (+) Derfor kan ikke FNB og Frp samarbeide mot bommen

Vi forstår at folk reagerer på nivået på bompengene, særlig når de kommer på toppen av en økning på hele 6.6 milliarder i avgifter fra dagens regjering. Dette rammer alle, og treffer de som har minst hardest. Derfor går vi til valg neste periode på å redusere bompengebelastningen. 

Ap-styrte Sandnes og Randaberg har nå foreslått i styringsgruppen for Bymiljøpakken at rushtidsavgiften fjernes, og at bommen på Hundvåg snus. Det må også gjøres en evaluering til høsten for å se på mulige tiltak for uheldige plasseringer, som på Tananger og Lura. Dette målet er innen rekkevidde, og vi kan få det til allerede til høsten.

Som ordførere og ordførerkandidater for Arbeiderpartiet i de fire kommunene på Nord-Jæren ber vi om at alle involverte parter i Bymiljøpakken løfter blikket og blir med videre på et bompengeopplegg uten rushtidsavgift.

LES OGSÅ: (+) I ulike verdener i bom- og veibyggingsdebatten