Rushtidsavgift ut og elbilavgift inn 10. februar

Rushtidsavgiften forsvinner 10. februar, samme dag må elbilene betale 9,2 kroner med brikke i bomstasjonene på Nord-Jæren.

– Ja, det er nå fattet takstvedtak, og det gikk ut brev om dette 8. januar, sier seniorrådgiver Alberte Ruud i Statens vegvesen til RA.

Hun opplyser at Ferde er i gang med å kunngjøre endringene, og den tekniske leverandøren Q-Free har bekreftet at endringen kan gjennomføres fra denne datoen. I og med at endringen dels er innføring av bomavgift for elbiler, er det krav om 4–6 ukers varslingstid i forkant av gjennomføringen.

LES OGSÅ: Slik fordeles samferdselsmillionene

Varslingsfrist

Lederen i Styringsgruppen for Bymiljøpakken, fylkesordfører Marianne Chesak (Ap), er fornøyd med at endringene nå kommer plass, slik at rushtidsavgiften forsvinner.

– Endringene skulle egentlig innføres i januar, nå blir datoen 10. februar, og det må være helt greit, og ikke noe å laste Ferde for. En av årsakene til at det tar litt tid er at det er en varslingsfrist på 4-6 uker, sier Chesak til RA. 

... men biltrafikken øker

Samtidig viser trafikktellinger at biltrafikken på Nord-Jæren øker, selv med rushtidsavgiften i funksjon.

– Nullvekstmålet står fast, men tallene over utviklingen i biltrafikken måles over tre år, så vi har fremdeles noe tid på oss, men det viser hvor viktig det er at de som har bidratt positivt med å bruke kollektivtransport, sykkel og gange, fortsetter med den positive endringen i reisemønster, sier Chesak og peker på at vår og lysere tider også kan være med å dra lasset for å få flere til å sykle og gå. 

LES OGSÅ: NAF: – Bompenger rammer de med lavest inntekter hardt

Vurderer billigere buss

Det planlegges også reduserte kollektivtakster fra i vår. Det skal drøftes nærmere i Fylkestinget 3. mars, melder fylkesordføreren.

Chesaks ordfører- og partikollega Kari Nessa Nordtun i Styringsgruppen peker på at innføring av elbilavgift er en viktig brikke for å få totalfinansieringen på plass. 

– Det er godt å få de vedtatte endringene fra ordførerforliket på plass og satt i gang. Det gledelige er at dette sikrer inntekter på 16 milliarder kroner fram til 2029, penger som blant annet skal brukes til infrastruktur for miljøvennlige alternativer til biltrafikk, både kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier styremedlem i Styringsgruppen for Bymiljøpakken, Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til RA.

LES OGSÅ: Rushtidsavgiften fjernes helt, el-bilene må betale 50 prosent

Slik blir takstene: 

Takstene uten Autopass-avtale: Personbiler (kjøretøy under 3500 kg): 23 kroner (tidligere 22 kroner, justert for prisstigning) og 58 kroner for takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg): 58 kroner. Elektriske kjøretøy over 3500 kg fritas for avgift. 

Timeregel gjelder som i dag, og inkluderer også Hundvågtunnelen når den åpner, ventelig også i februar. Passeringstak for alle for kjøretøy med gyldig brikke videreføres også. 

Bymiljøpakken oppsummerer takstendringene slik på sin hjemmeside:

«10. februar blir rushtidsavgiften fjernet. Samtidig blir det innført halv takst for elbil.

Ny takst for personbiler blir 23 kroner. Med bombrikke og 20 prosent rabatt blir prisen 18,4 kroner.

Taksten for tunge kjøretøy blir 58 kroner. Her er det ikke rabatt.

Elbiler (nullutslippskjøretøy) skal betale 50 prosent av ordinær takst etter at rabatten for bombrikke er trukket fra. Det betyr en pris på 9,2 kroner for elbiler.

Det blir fortsatt timesregel mellom bomstasjonene i Bymiljøpakken. Passeringstak på 75 passeringer i måneden gjelder også som før. Når Hundvågtunnelen åpner inngår også denne i timesregelen og passeringstaket. For å få rabatt, timesregel og passeringstak må en ha bombrikke og avtale med Ferde.

Bompengeselskapet Ferde annonserer takstvedtaket i avisene kommende uke. Etter det må det gå fire til seks uker før de nye takstene starter. Datoen for det blir altså 10. februar.»