Rushtidsavgift på ny – slik blir trafikken påvirket

Mandag er D-dag der det igjen planlegges å tappe bilistene for 44 kroner i rushtidsavgift. Samferdselssjefen regner med store trafikale endringer.

Mandag skal etter planen rushtidsavgiften i bomringene innføres. Fra 07.00 til 09.00 og fra 15.00 til 17.00 skal det koste 44 kroner per passering (35,20 kroner med brikke og Autopass-avtale), mot 22 ellers i døgnet (17,60 kroner med brikke). Timeregelen skal gjelde som før.

Gjeninnføringen av rushtidsavgiften vil merkes på køene på veiene på Nord-Jæren, fastslår fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling. 

Erfaringene fra innføringen av rushtidsavgiften 1. oktober viste store endringer i kjøremønsteret.

– I høst så vi at en del av bilistene forsøker å komme unna bomringene ved å kjøre gjennom Sola eller forbi Tjensvoll-området, særlig i rushtiden, for å unngå å betale for mye. Denne effekten vil vedvare, og vi vil nok også se en sterkere tendens fra mandag av, fordi prisene i bomringene er ganske stive, særlig i rushtiden, sier Heinzerling til RA.

Timeregelen, at prisen bestemmes av tidspunktet du første gang kjører gjennom en bomstasjon og ikke betaler mer uansett passeringer den kommende timen, vil også føre til at trafikken vil ta seg opp i perioden rett før 07.00 om morgenen og rett før 03.00 om ettermiddagen. 

LES OGSÅ: Nå nærmer det seg rushtidsavgift

– Sjokktilstand i høst

Han regner ikke med så drastiske endringer av kjøremønsteret som skjedde 1. oktober, da det plutselig var køfritt ved Forus i 07.30 – 08.00-tiden på hverdager.

– Data fra i oktober tyder på at bilistene nærmest var i en sjokktilstand helt i oppstarten. De som var ute på veien de første oktoberdagene så at det var nesten ubegripelig lite kø, selv i rushtiden, sier samferdselssjefen.

Veimyndighetene satt riktignok på undersøkelser som viste at framkommeligheten ville bli merkbart endret ved bare 5–10 prosent nedgang i trafikken totalt sett, men uansett var effekten slående også for trafikkplanleggerne.

– Nedgangen var overraskende også for oss, for vi kunne kanskje tro at effekten ikke ville bli så stor i et område med så høy gjennomsnittsinntekt, som Heinzerling oppsummerte for tilhørerne under Mobilitetskonferansen på Atlantic Hotel torsdag formiddag.

– Basert på data vi har hentet inn fra oktober regner vi med at vi igjen vil se en reaksjon fra bilistene fra mandag av. Om den blir like stor som i oktober er jeg ikke like sikker på, men det blir en endring, sier Heinzerling.

– Om det blir skikkelig kø før 7.00 igjen, det vet jeg ikke, men det blir en større andel som kommer til å starte tidlig for å komme seg forbi en bomstasjon før rushtidsavgiften slår inn. Og jeg tror det blir grei flyt i trafikken rundt kl. 07.30, legger han til.

Avgjørelse i dag

LES OGSÅ: NAF: – Bompenger rammer de med lavest inntekter hardt

De tekniske løsningene er også fremdeles et usikkerhetsmoment. I går var det ennå ikke tatt en endelig avgjørelse på om rushtidsavgiften faktisk skulle innføres igjen fra mandag 25. mars, slik forutsetningen har vært. Ferde har fått ny programvare på plass, og kjører en del testing. Avgjørelsen tas av vegdirektør Terje Moe Gustavsen og hans stab i løpet av dagen.

– Det vil bli tatt en avgjørelse i Vegdirektoratet i morgen (fredag) om rushtidsavgiften skal gjeninnføres fra mandag, sier kommunikasjonsrådgiver Kjersti Sandvik Bernt i Bymiljøpakken til RA torsdag ettermiddag.

De tekniske løsningene var årsaken til at rushtidsavgift en ble satt på vent 10. desember. 

– Spørsmålet er om systemet teknisk sett er stabilt nok, men det er det Ferde og veidirektoratet som må passe på den biten, sier Heinzerling. 

– Er du trygg på at det nå er blitt kontroll på de tekniske løsningene, slik at det vil fungere godt nok fra mandag av?

– Jeg kjenner ikke godt nok til de teknologiske løsningene til å mene noe om det. Jeg kan bare si at vegdirektøren, ordførerne på Nord-Jæren og fylkesordføreren gitt uttrykk for at det MÅ fungere. Hvis det ikke fungerer og er stabilt fra mandag av, så tror jeg styringsgruppen kommer til å utsette det hele. Det MÅ bare klaffe, sier Heinzerling.

Inntektssvikten har naturlig nok blitt gigantisk etter at rushtidsavgiften måtte utsettes i vinter, og det har kommet på toppen av økt elbilandel og dermed flere gratispasseringer og mindre generell vekst enn kalkulert.

Fortsatt elbilvekst

Heinzerling peker på at det siden innføringen av bomringene i oktober har det vært en nedgang i trafikken på rundt 3 prosent uten rushtidsavgift og 7 prosent med rushtidsavgift.

– Jeg tror vi vil få en fortsatt nedgang når rushtidsavgiften gjeninnføres, kanskje på rundt 3 prosent. Jeg vil tro fortsatt økt salg av elbiler. Den fossilfrie økningen vil vedvare, selv om det blir halv pris i bomringene for elbiler. Det er ikke vedtatt ennå, men det kan komme om eksempelvis ett år. Selv med 50 prosent delbetaling av det fossilbiler betaler i bomringene, vil elbilandelen øke, sier Heinzerling.

Han peker på at biltrafikken på Nord-Jæren ved slutten av 2018 hadde gått ned med 6 prosent, mens elbilandelen gikk fra 6,5 prosent i 2017 til 14 prosent i desember 2018. 

Bussbruken økte med 11 prosent i 2018, og togtrafikken økte med formidable 22 prosent i løpet av ett år. Hjem-jobb-hjem-ordningen og samkjøring av billetter på tog og buss er årsaken, fastslår Heinzerling.

Nå håper han på at politikerne i styringsgruppen enes og får reforhandlet en ny byvekstavtale, alternativet er et svekket transporttilbud.

– Mye kan ryke

LES OGSÅ: – Dramatisk og uansvarlig (RA +)

– De positive sidene av byvekstavtalen kan ryke. Vi beveger oss for tiden i positiv retning. Jeg frykter ikke at vi ikke oppnår målsettingen om nullvekst nå, det blir verre om 3–4 år, når befolkningstallet igjen øker. Men: Hvis vi ikke får en ny byvekstavtale, men må sette den på vent, kan kollektivtilbud bli svekket. I den avtalen som nå er inngått ligger det for lite penger til drift av kollektivtrafikk og samordning med tog, og for lite penger til hjem-jobb-hjem. Vi får nå rundt 100 millioner kroner i kollektivmidler, og er blitt lovet 180–200 millioner av staten. Får vi ikke en ny avtale, må vi virkelig inn i tenkeboksen og se på: Hvordan skal vi da finansiere dette videre? Det blir en sak for politikerne, sier Heinzerling. 

LES OGSÅ: – Rushtidsavgiften kan fjernes, men da må det forhandles

Fakta: 

Elbilandelen på Nord-Jæren var i 2014 på 4 prosent, i 2017 på 6,5 prosent og i desember 2018 på 14 prosent.

På slutten av 2018 hadde biltrafikken en nedgang på 6 prosent. 

I 2018 økte antall busspassasjerer i området med 11 prosent.

Togtrafikken på Nord-Jæren økte med 22 prosent i løpet av året.

Bilandelen i bedrifter som er tilsluttet Hjem-jobb-hjem-ordningen har sunket med 10 prosent. 

Etter at rushtidsavgiften ble innført 1. oktober, ble det i november måned registrert en nedgang i biltrafikken på 7 prosent på hverdager.
I perioden etter at rushtidsavgiften ble satt på vent (10. desember) er reduksjonen i biltrafikken på 3 prosent (justert for årstidsvariasjoner)

I rushtiden (07.00-09.00 og 15.00 – 17.00) koster det 44 kroner (35,20 kroner med bombrikke) å kjøre personbiler gjennom en bomstasjon. Det koster 22 kroner (17,60 med bombrikke). Tunge kjøretøy betaler 55 kroner utenom rushtiden og 110 kroner i rushtiden.