Den tidligere politikeren Marcela Molina kan ikke forstå at folkevalgte politikere ikke skal pålegges samme røykeforbud som ansatte i Stavanger kommune. Foto: Roy Storvik

– Røykeforbudet for politikere må på plass

– Det blir som å si til barna at de kun får spise snop på lørdagskvelden, mens man selv spiser snop hver dag.

Det sier Marcela Molina, den tidligere SV- og uavhengigpolitikeren som tok initiativ til at røykeforbundet som gjelder ansatte i Stavanger kommune også skal gjelde folkevalgte.

– Jeg stemte imot forslaget om røykeforbud for ansatte, men da det ble innført, foreslo jeg at det også må gjelde politikere som jobber på rådhuset, sier Molina til RA.

I ett år har ikke ansatte i Stavanger kommune kunne røyke på jobb, verken i arbeidstiden eller i pauser. «Innføringen av tiltak for et røykfritt arbeidsmiljø oppleves i all hovedsak som positive og har i tillegg gitt effekt på ansattes røykevaner», heter det i rådmannens konklusjon».

– Alle eller ingen

Spørsmålet om forbudet også skal gjelde politikere er ikke avgjort. Torsdag forrige uke skulle saken behandles i formannskapet, men saken ble utsatt. Formannskapet ba om ytterligere utredning om hvem et eventuelt forbud skal gjelde og om det er lovlig å pålegge folkevalgte er røykeforbud.

– Jeg kan ikke forstå at det skal være noe ulovlig i dette, sier Molina.

Forbudet bør enten gjelde alle eller ingen. Om røyking skal bekjempes for å bedre folkehelsen, bør politikerne selv gå foran med et godt eksempel, mener ekspolitikeren.

– Det blir som å si til barna at de kun får spise snop på lørdagskvelden, mens man selv spiser snop hver dag, sier Molina.

Evaluering

Personal- og organisasjonsdirektør i Stavanger kommune, Olve Molvik, mener ansatte-forbudet har fungert.

– Det er gjort en evaluering. Noen synes forbudet er krevende, som man skal ha forståelse for, men vi har ikke hatt store utfordringer. Folk har endret sine røykevaner, sier Molvik.

– Administrasjonen ikke har hatt en utredning på lovligheten, legger Molvik til.

Bør politikere ha røykeforbud?

Bjarne Kvadsheim, Sp.

– For politikerne som jobber på rådhuset, bør reglene være de samme som for kommunens ansatte. Det blir feil at jeg som politikere kan fyre opp en røyk, mens kommunalt ansatte ikke kan det. Det blir helt feil. Reglene må være likt for alle.

Dag Mossige, Ap.

– Ansatt-forbudet har fungert bra, noe jeg vil berømme de ansatte for. Ap mener det ville vært respektløst overfor de ansatte dersom de samme reglene ikke skulle gjelde politikere. Et røykeforbud bør også gjelder folkevalgte. Noe annet hadde skapt politikerforakt.

Per A. Thor-bjørnsen, Venstre.

– Det er åpenbart at politikere med kontorplass/arbeidsplass på rådhuset skal innordne seg de samme ordningene som ordinært utsatte. 

John Peter Hernes, Høyre.

– Jeg synes reglene skal være de samme for ansatte og politikere, som jobber på rådhuset mer eller mindre på heltid. Så må vi se hvordan vi skal få dette til. Problemet er hvordan vi skal gjøre det med dem som er politikere på fritiden.

Leif Arne Moi Nilsen, Frp.

– Jeg er imot hele røykeforbudet. Jeg mener at ansatte burde fått røyke i arbeidstiden, fordi røyking er en avhengighet. Jeg er også imot at politikere ikke skal få røyke. Folkevalgte er også skjermet av loven, da politikere ikke er ansatte. Forslaget er lovstridig.