Rogfast-kontrakt på over tre milliarder er ute

Statens vegvesen har kunngjort den største Rogfast-kontrakten, som har en verdi på mellom 3 og 3,5 milliarder kroner.

Lørdag ble den første store kontrakten for Rogfast kunngjort på Doffin og TED, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Kontraktsverdien er på mellom 3 og 3,5 milliarder kroner, og er den største kontrakten på Norges største vei- og tunnelprosjekt. 

– Vi forventer stor interesse for kontrakten, både fra norske og utenlandske entreprenører. I første omgang er det prekvalifiseringen, der entreprenørene må søke om å få delta i selve tilbudskonkurransen, seier prosjektleder Tor Geir Espedal i pressemeldingen.

Det skal sprenges 20,6 kilometer tunnel, bygges 4,5 kilometer vei og fem nye bruer på Kvitsøy. I tillegg skal det sprenges to ventilasjonssjakter som begge er 10 meter i diameter og som skal 250 meter ned til begge løpene under Kvitsøy. 

– Teknisk er dette den av tre kontrakter med størst utfordringer, også med logistikken. Det skal produseres store mengder betong, som et forsøk skal det monteres 340.000 kvadratmeter med vegg- og takelement, seier Espedal.

Regjeringen la fram forslag om utbygging og finansiering av prosjektet E39 Rogfast i Randaberg, Kvitsøy og Bokn for Stortinget 5. april 2017. Stortinget vedtok prosjektet 23. mai 2017.

– Dette vil bidra til å knytte næringsliv og befolkning tettere sammen, og er det første ferjeavløsningsprosjektet i vår ambisjon om en ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim, har tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) uttalt om gigantprosjektet.