Regionveisjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen la fram status på Vegvesenets prosjekter i Rogaland, og fleipet om at han måtte dekke over tre milliarder kroner av prosjekter i minuttet for å rekke over alt. Foto: Roy Storvik.

Rogfast ferdig regulert i februar

I begynnelsen av februar er 15-milliardersprosjektet Rogfast ferdig regulert. Regionveisjef Helge Eidsnes opplyser at planleggingsarbeidet er godt i gang, og at oppstarten er i rute til våren 2017.

Det er enorme pengebeløp og voldsomme prosjekter regionveisjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen holder på med om dagen. På tirsdagens møte med Rogalandsbenken på Sola fikk han 15 minutter på å dra gjennom alle prosjektene Vegvesenet har på gang, noe han syntes var en smule utfordrende.

– Jeg har bare fått 15 minutter å snakke på, og skal gå gjennom veiprosjekter til 50 milliarder kroner. Her kommer det til å gå fort i svingene, og langt over fartsgrensen, da jeg må dekke over tre milliarder kroner i minuttet, åpnet Eidsnes med til stor latter fra forsamlingen.

Oppstart i 2017

Rogfast har vært en gjenganger da Vegvesenet har presentert sin portefølje overfor Rogalandsbenken i mange år. Utbyggingen av den undersjøiske tunnellen som skal krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden mangler sidestykke i verdensmålestokk, men Vegvesenet har kontroll, ifølge Eidsnes.

– Rogfast er et stort og krevende prosjekt, til 15 milliarder kroner. Det gir også store utfordringer, men det går bra. Planleggingen går som planlagt, og alle reguleringsplanene er snart på plass. Den siste planen skal besluttes på Kvitsøy i begynnelsen av februar, og da er vi godt i rute, forklarer Eidsnes.

Regionveisjefen opplyser at Rogfast skal gå gjennom en andre kvalitetssikring våren 2016, før saken kommer opp til Stortingets behandling høsten 2016.

– Hvis alt går bra her, noe vi både håper og tror, er vi godt i rute til oppstarten i 2017, sier Eidsnes.

Også Ryfast-utbyggingen går som planlagt, og ligger godt i rute til åpning høsten 2019, ifølge Eidsnes.