Roganytt

Gikk med foldekniv på offenlig sted

Ble visitert etter at han hadde vært involvert i slåsskamp.

Den 38 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Stavanger tinghus.

22. juli i fjor, omkring klokken 00.05, bar han en foldekniv på offentlig sted i Stavanger sentrum.

Bakgrunnen for at han ble kroppsvisitert var at han var involvert i en slåsskamp. I forbindelse med visitasjonen ble det funnet en foldekniv i shortslommen til 38-åringen.

Retten la i forbindelse med bevisvurderingen på forklaringen en politibetjent, som var en del av patruljen som traff på og visiterte 38-åringen, samt bilde av den aktuelle kniven.

«Retten bemerker at denne type forbrytelse som tiltalte har gjort seg skyldig i er såkalt masseovertredelse der boten utmåles skjematisk. Det følger av rettspraksis at standardisering av bøtesatser ved masseovertredelser aksepteres. Hensynet til botlagtes økonomi får da mindre betydning mens hensynet til likebehandling, prosessøkonomi og effektiv håndhevelse blir dominerende», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 14.000 kroner. I tillegg ble han dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.


Mer fra Dagsavisen