Roganytt

Butikk gikk konkurs

Slutt for butikk som har solgt barneklær.

Det var Små Helter AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Små Helter AS har holdt til i Rådhusveien i Sola og har drevet med salg av barneklær.

Butikken omsatte for 2,9 millioner kroner i 2022 og fikk samme år et negativt resultat på 745.000 kroner før skatt. Butikken er oppført på proff.no med fem ansatte.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 8. mars.


Mer fra Dagsavisen