Roganytt

Var hallik for kona

Hadde kontakt med mulige kunder.

Den 55 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for å ha fremmet sin kones prostitusjonsvirksomhet i perioden fra januar 2018 til desember 2019.

«Ved straffutmålingen har retten vektlagt at tiltalte har hatt en framtredende rolle i forhold til å fremme prostitusjonen. Dette inkluderer kontakt med mulige kunder, avklaring av vederlag samt at han har stilt deres felles bolig til disposisjon. Tiltaltes motiv har langt på vei vært knyttet til egen seksuell tilfredsstillelse og han har ikke hatt eget økonomisk motiv for handlingene. Når det gjelder prostitusjonens omfang legges det til grunn at det pågikk over en relativt lang periode på rundt halvannet år og at tiltalte har formidlet kontakt med rundt 10 kunder, noen av dem flere ganger», heter det i dommen.

Retten kom også til at handlingene bærer preg av å være en kynisk utnyttelse av sin egen kone og at allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende i denne saken.

I formildende retning la retten vekt på at mannen kom med uforbeholden tilståelse i et politiavhør i august i fjor. Han har videre samarbeidet med politiet blant annet ved å utgi brukernavn og passord til nettsteder som var av interesse under etterforskningen. Retten kom også til at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i fem måneder. Han ble også dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning til kona.

Mer fra Dagsavisen