Roganytt

Betalte ikke 7,7 millioner i husleie – ble slått konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Treklyngen Industripark AS på Hønefoss som begjærte at Stavanger-firmaet Kryptovault AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 7.737.413 kroner som har sin bakgrunn i forfalt husleie.

Kryptovault AS har holdt til i Innovasjonspark Stavanger og erkjente å skylle 7,7 millioner kroner og at selskapet er insolvent.

Firmaet har levert datasentertjenester og har hatt ni ansatte.

Krypovault AS omsatte for 189 millioner kroner i 2022 og fikk samme år et negativt resultat på 115,6 millioner kroner.

«Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 og 63. Saksøkte har videre erkjent å være insolvent. Det ble den 13.11.2023 avholdt utleggsforretning mot saksøkte med intet til utlegg, og det foreligger også på dette grunnlag presumsjon for at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er derfor også oppfylt etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 26. januar.Nyeste fra Dagsavisen.no: