Roganytt

Vassbakk ble frifunnet: – Det ble en utløsning av tårer og klemmer

Gulating lagmannsrett kom til at Johny Vassbakk skulle frifinnes for drapet på Birgitte Tengs. Samtidig fikk han beskjed om at han var en fri mann og at han skulle løslates fra fengselet.

Lagdommer Jarle Golten Smørdal startet opp med å redegjøre for historikken i Birgitte-saken under domsavsigelsen i Gulating lagmannsrett tirsdag.

Han ga nokså tidlig uttrykk for at retten hadde delt seg i flertall bestående av de to fagdommerne og tre meddommere og et mindretall bestående av to meddommere når det gjaldt skyldspørsmålet. Etter hvert som dommen ble lest forsto publikum, presse og aktørene at det gikk mot en frifinnelse av Johny Vassbakk (53).

Det eneste og sentrale beviset i saken er et DNA-bevis eller rettere sagt en Y-profil som har fått navnet A-12-f. Dette er funnet på linningen på strømpebuksen til Birgitte Tengs. Både forsvarere og påtalemyndigheten har lagt til grunn at denne Y-profilen stammer fra Johny Vassbakk, blant annet da det foreligger en mutasjon i denne som gjør at Vassbakks profil er forskjellige fra sine slektninger på farssiden.

Påtalemyndigheten har anført at denne Y-profilen ble avsatt i forbindelse med drapshandlingen. Det mente ikke rettens flertall og ga uttrykk for A-12-f blant annet kunne være oversmittet fra det som er kalt «prøve 55» som er funnet på låret på strømpebuksen til Birgitte Tengs, der det funnet spor av markører fra Vassbakk, men også andre ukjente menn.

Kan ikke utelukke

– Vi kan ikke utelukke at prøve 55 kan ha smittet over på A-12-f, sa lagdommer Smørdal.

Han mente også at det som er funnet i «prøve 55» kan ha kommet dit forut for drapet, uten at en har noe grunnlag for å si når eller hvor.

Dermed kom rettens flertall til at det ikke var bevismessig dekning for å dømme Vassbakk for drapet på Birgitte Tengs.

Smørdal avsluttet opplesingen av dommen med å si at Johny Vassbakk (53) skulle frifinnes for drapet på Birgitte Tengs.

Vassbakk ble også frifunnet for oppreisningskravet.

Vassbakk oppholdt seg under opplesingen av dommen på en bakgang til rettssal 1 i Gulating lagmannsrett.

På spørsmål om han forsto dommen svarte hans forsvarere Stian Kristensen og Stian Bråstein at han gjorde dette.

Smørdal sa at Vassbakk som har sittet varetektsfengslet, nå var en fri mann og at han skulle løslates.

Veldig følelsesmessig

– Det var veldig følelsesmessig for ham. Han har gått med stor spenning i kroppen i hele dag og sovet dårlig i natt. Det ble en utløsning av tårer og klemmer, sier Kristensen til RA.

På spørsmål om hva som skjer videre er svaret:

– Nå er han jo en fri mann, så nå skal han pakke ned cellen sin og så må han få komme seg hjem og begynne livet på nytt.

Når det gjelder selve dommen er Kristensens kommentar:

– Jeg registrerer at lagmannsretten tar veldig mange av de innspillene vi hadde i prosedyren. Det er klart at jeg på vegne av Vassbakk er veldig fornøyd med dommen, både i begrunnelse og resultat.

Statsadvokat Thale Thomseth

Gå nøye gjennom dommen

Statsadvokat Thale Thomseth sier at hun konstaterer at retten har en annen vurdering enn påtalemyndigheten når det gjelder oppfattelsen av denne saken.

– Sånn er systemet, sier Thomseth.

Under opplesingen av dommen sa lagdommer blant annet at det virket som om påtalemyndigheten hadde gått i en bekreftelsesfelle når det gjaldt Vassbakk og modus.

Ifølge Thomseth er dette med bekreftelsesfelle noe de ikke kjenner seg igjen i

– Nå skal vi gå nøye gjennom denne dommen, så får vi vurdere hvilke skritt som er aktuelle å ta videre.

Når det gjelder skyldspørsmålet kan dette ikke ankes til Høyesterett. Det eneste det kan ankes på er om det eventuelt foreligger en saksbehandlingsfeil og at denne kan gi grunnlag for en eventuell anke.

---

17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995.

Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen likevel utpekt som drapsmann og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs’ foreldre. Først i november 2022 ble han endelig frikjent for erstatningskravet.

I 2016 ble etterforskningen av Tengs-saken gjenopptatt. Blant annet ble nedfryste sporprøver fra etterforskningen i 1995 hentet fram og sendt til nye analyser i Østerrike.

1. september i 2021 pågrep politiet Johny Vassbakk (53) og siktet ham for drapet på Birgitte, etter at en del av hans DNA ble oppdaget i en blodflekk på strømpebuksen hun hadde på seg da hun ble drept.

Vassbakk ble også siktet også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siktelsen frafalt politiet 31. oktober i fjor, og i februar i år ble saken henlagt på bevisets stilling.

17. oktober i fjor ble Vassbakk tiltalt, og rettssaken gikk i november og desember i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. I retten nektet Vassbakk for å ha noe med drapet å gjøre.

6. februar i år ble Vassbakk dømt til 17 års fengsel av en enstemmig rett. Han anket kort tid etterpå.

Behandlingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus gikk fra 5. september til 24. oktober.

5. desember kom dommen da Gulating lagmannsrett konkluderte med at han skulle frifinnes.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: