Roganytt

Tatt for ruskjøring

Ble stoppet av politiet da han var ute og kjørte på Jæren.

Den 30 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

2. juni i fjor, omkring klokken 21.30, kjørte han bil i Orstadvegen i Klepp til tross for at han var påvirket av narkotika.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, herunder anmeldelsen, der det fram går at patruljen oppfattet 30-åringen å ha rødsprengte øyne og påvirket av narkotika.

«På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig idet uvitenhet om inntak av narkotiske stoffer skyldes selvforskyldt rus», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes i samsvar med siktelsen.

«Ved utmålingen av straffen skal det særlig tas hensyn til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført, jf. fjerde ledd. I straffeskjerpende retning tillegges vekt at siktede hadde en passasjer med i bilen under kjøringen. I formildende retning skal det tas hensyn til siktedes erkjennelse av straffskyld», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 15.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 12 måneder regnet fra den 2. juni i år, og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.


Mer fra Dagsavisen