Roganytt

Birgitte Tengs-dommen: Johnny Vassbakk ble frifunnet

Fikk beskjed av lagdommer Jarle Golten Smørdal at han skulle løslates.

Lagdommer Jarle Golten Smørdal avsluttet opplesingen av dommen med å si at Johnny Vassbakk (53) skulle frifinnes for drapet på Birgitte Tengs.

Vassbakk ble også frifunnet for oppreisningskravet.

Bekreftelsesfelle

– Påtalemyndigheten har gått i bekreftelsesfella, konkluderte lagmann Jarle Golten Smørdal under domsopplesningen tirsdag.

Statsadvokat Thale Thomseth kjenner seg ikke igjen i lagmannsrettens påstand om påtalemyndigheten har gått i en bekreftelsesfelle etter frifinnelsen i Tengs-saken.

– Det er en kritikk vi ikke kjenner oss igjen i, nå skal vi gå nøye gjennom denne dommen, så får vi vurdere hvilke skritt som er naturlig å ta videre, sier statsadvokat Thale Thomseth til pressekorpset like etter dommen falt tirsdag.

Retten var svært kritisk til etterforskningen av Vassbakk og beskrev flere ganger at påtalemyndigheten må ha gått i en bekreftelsesfelle.

– Retten har delt seg i et flertall og et mindretall. Dette har vært en vanskelig sak, sier Thomseth.

Løslates

Vassbakk, som har oppholdt seg på en gang bak rettslokalet under opplesingen, bekreftet via sine forsvarere at han hadde forstått dommen.

Lagdommer Jarle Golten Smørdal sa at Vassbak, som har oppholdt seg i varetekt fram til nå, skulle løslates.

RA venter ved Gulating lagmannsrett for å få en kommentar fra forsvarer og aktoratet.

Statsadvokat Thale Thomseth

Retten var delt i skyldspørsmålet

Etter å ha tatt for seg en omfattende historikk i saken gikk han inn på det som er det sentrale beviset i saken. En Y-profil som er funnet på Birgitte Tengs strømpebukse som samsvarer med en referanseprøve som er tatt av Johnny Vassbakk. Prøven har fått navnet A-12-f og er slik at den indikerer at den kommer fra mannlige medlemmer av farsslekten til Vassbakk. Samtidig har den en mutasjon slik at denne trolig kun kan stramme fra Vassbakk.

Ifølge lagdommer Smørdal har det vært stilt spørsmål om denne har kommet på strømpebuksen forut for drapet, eller om den er har kommet dit i etterkant via kontaminering.

Ifølge Smørdal har retten delt seg når det skyldspørsmålet: Flertallet består av de to fagdommerne og tre av meddommerne, mens mindretallet består av to meddommere.

– Det er flertallets syn som vil bli lagt til grunn som rettens syn og som blir avgjørende for domsresultatet, sa Smørdal.

Domsavsigelsen startet klokken 10.00 tirsdag. Gulating lagmannsrett har på forhånd varslet at dommen mot Vassbakk vil ta omtrent to timer å lese opp. Selve slutningen vil ikke bli lest opp før helt mot slutten.

17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995. Hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep, blitt tatt kvelertak på og videre påført massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fengsel i 17 år for Vassbakk, det samme som i tingretten. Den tiltalte har helt siden han ble pågrepet høsten 2021 nektet for å ha noen befatning med drapet.

I begge rettsrundene har Vassbakks forsvarere lagt ned påstand om full frifinnelse.

Saken oppdateres.---

Fakta om Tengs-saken

* 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995. Hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep, blitt tatt kvelertak på og videre påført massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

* Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen likevel utpekt som drapsmann og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs’ foreldre. Først i november 2022 ble han endelig frikjent for erstatningskravet.

* I 2016 ble etterforskningen av Tengs-saken gjenopptatt. Blant annet ble nedfryste sporprøver fra etterforskningen i 1995 hentet fram og sendt til nye analyser i Østerrike.

* 1. september i 2021 pågrep politiet Johny Vassbakk (53) og siktet ham for drapet på Birgitte, etter at en del av hans DNA ble oppdaget i en blodflekk på strømpebuksa hun hadde på seg da hun ble drept.

* Vassbakk ble også siktet også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siktelsen frafalt politiet 31. oktober i fjor, og i februar i år ble saken henlagt på bevisets stilling.

* 17. oktober i fjor ble Vassbakk tiltalt, og rettssaken gikk i november og desember i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. I retten nektet Vassbakk for å ha noe med drapet å gjøre.

* 6. februar ble Vassbakk dømt til 17 års fengsel av en enstemmig rett. Han anket kort tid etterpå.

* Behandlingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus gikk fra 5. september til 24. oktober.

* Tirsdag 5. desember klokken 10 ble lagmannsrettens dom avsagt. De frifinner Vassbakk.

---

Mer fra Dagsavisen