Roganytt

Transportfirma ble slått konkurs

Slutt for firma som har drevet med transport.

Det var Skatteetaten som begjærte at 38 år gammel mann fra Jæren ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 463.134 i skyldig skatt og avgifter.

38-åringen har drevet et transportfirma på Jæren som et enkeltpersonforetak.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble det 24.10.23 avholdt utleggsforretning mot saksøkte med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn av saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Andreas Christer Carlbom er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. januar neste år.Mer fra Dagsavisen