Roganytt

Kvinne svindlet forsikringsselskap

Sørget for at hun fikk utbetalt penger som hun ikke hadde krav på.

Den 35 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

3. mars i fjor sendte hun skademelding til et forsikringsselskap hvor hun oppga at et barn under 12 år dagen i forveien hadde knust eller ødelagt en TV på en slik måte at den ikke kunne repareres, til tross for at dette ikke medførte riktighet.

En tilsvarende skademelding sendte hun også inn 2. april i fjor og fikk utbetalt penger for skaden.

Også 18. april i fjor sendte hun inn en tilsvarende skademelding til forsikringsselskapet. Denne gangen ble utbetalingen stanset da kvinnen trakk skademeldingen etter at hun hadde fått beskjed fra forsikringsselskapet om at saken skulle utredes.

«Det samlede beløpet i vår sak utgjør 60.000 kroner, hvorav 40.000 kroner ble utbetalt. Det er skjerpende at det dreier seg om tre brudd på straffeloven § 375 annet ledd utført med kort tids mellomrom. I formildende retning skal det vektlegges at siktede erkjente forholdene til forsikringsselskapet med en gang hun ble konfrontert med dette. Hun opprettholdt erkjennelsen for politiet og har gitt en uforbeholden tilståelse for retten. Samtidig som hun erkjente forholdene til forsikringsselskapet forklarte hun også at hun ville gjøre opp det hun skyldte, og hun har tilbakebetalt de pengene hun fikk utbetalt», heter det i dommen.

Straffen ble samfunnsstraff i 30 timer med en gjennomføringstid på 120 dager.


Mer fra Dagsavisen