Roganytt

Truet Nav, leger og familiemedlemmer

Mann ble dømt for trusler.

Den 45 år gamle mannen nektet straffskyld for de fleste forholdene i tiltalen da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

5. august 2021 sendte han en sms der han truet med å sprenge et Nav-kontor. I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for å ha truet to leger og familiemedlemmer.

6. august 2021 fikk han også utlevert to elsykler til 122.000 kroner. Dette fikk han ved å utgi seg som ansatt i Sola kommune. 45-åringen fikk overlevert syklene ved en parkeringsplass ved kommunehuset i Sola sammen med en faktura. Fakturaen for syklene ble imidlertid ikke betalt, og det var ingen i Sola kommune som kjente til syklene. Kort tid etter ble syklene solgt på finn.no.

I tidsrommet fra 10. oktober 2020 til 2. august 2021 brukte han flere navngitte saksbehandlere i Sola kommune til å kjøpe varer på kreditt til en verdi av 714.638 kroner. Totalt er det snakk om 24 bestillinger som i all hovedsak er blitt stanset, men som kommunen har hatt et omfattende arbeid med.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for tyveri, ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort.

I skjerpende retning viste retten til at 45-åringen synes å ha en lav terskel for å komme med grove trusler mot ansatte i offentlige etater, leger, familie, med mer dersom han ikke får det som han vil.

«Det er gjennomgående at truslene har vært en stor belastning for de som har blitt utsatt for dem, uten at tiltalte i det hele tatt synes å reflektere over den belastningen han påfører andre», heter det i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i 13 måneder og 12.000 kroner i bot.Mer fra Dagsavisen