Roganytt

Fikk omgjort straffen - måtte i fengsel likevel

Møtte ikke opp som avtalt.

I mars i år ble den 37 år gamle mannen dømt til 59 timer samfunnsstraff i Sør-Rogaland tingrett.

Han ble innkalt til iverksettelse av samfunnsstraffen i juni i starten møtte han som avtalt, men etter hvert opphørte dette.

27. juli i år møtte han ikke til en avtale. Dermed ble han innkalt innskjerpingssamtale 11. august. Denne møtte han heller ikke til og friomsorgskontoret fattet på denne bakgrunn vedtak om stans av gjennomføringen av samfunnsstraffen.

Da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus ba 37-åringen om at samfunnsstraffen ikke ble omgjort.

Retten kom til at 37-åringen har vist manglende vilje og evne til å gjennomføre idømt samfunnsstraff, og at han har forsettlig eller i det minste uaktsomt brutt kravene for gjennomføring av samfunnsstraff ved å ikke møte til avtale og innskjerpingssamtale.

Dermed kom retten til at den subsidiære fengselsstraffen på 90 dager skal fyllbyrdes i sin helhet.Mer fra Dagsavisen