Roganytt

Strikkebutikk gikk konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var strikkebutikken Garnmani AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

Garnmani AS har drevet en strikkebutikk på nettet og har holdt til i Sandnes. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 440.000 kroner og at selskapets aktiva vesentlig består av varelager og bankinnskudd med en samlet anslått verdi på omkring 65.000 kroner.

Butikken omsatte for 5,5 millioner kroner i 2022 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 196.000 kroner.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 5. januar neste år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: