Roganytt

Dømt for promille for andre gang

Kjørte rundt på forskjellige veier på Bryne til tross for at han var påvirket av alkohol.

Den 26 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

12. oktober i år, omkring klokken 16.30, kjørte han rundt på forskjellige veier på Bryne til tross for at han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av ham klokken 17.35 viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,47 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,94.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, herunder anmeldelsen, politirapport og analyseresultatene. Med det som bakgrunn kom retten til at 26-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i det minste har handlet uaktsomt.

«Siktede har ved sin ruskjøring utsatt medtrafikanter og siktede selv for en uakseptabel risiko for alvorlig personskade. Det at ruskjøringen fant sted over en ikke-ubetydelig distanse er straffeskjerpende. Videre er det også tale om en betydelig påvirkningsgrad av alkohol», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Aller mest la retten vekt på at han er dømt for ruskjøring i 2016.

«Siktede har ved den tidligere dommen fått en advarsel, noe som gjør forholdet i denne sak mer graverende», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Denne gangen ble straffen 30 dagers ubetinget fengsel og en bot på 15.000 kroner. Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

Nyeste fra Dagsavisen.no: