Roganytt

Spisested ble slått konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Pho Viet & Sushi AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 366.240 kroner i skyldig skatt og moms med mer.

Pho Viet & Sushi AS er det juridiske navnet på Huong Viet Bryne som har holdt til i Storgata på Bryne.

Saksøkte erkjente i rettsmøtet å skylde det aktuelle beløpet og opplyste også at de har leverandørgjeld på omkring 100.000 kroner.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Saksøkte har erkjent å være insolvent. Det ble også den 6.9.2023 avholdt utleggsforretning mot saksøkte med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 5. januar 2024.


Nyeste fra Dagsavisen.no: