Roganytt

Fikk sju måneders fengsel for ruskjøring

Ble stoppet av politiet da han var ute og kjørte bil i Sandnes.

Den 64 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

27. april i år, omkring klokken 14.30, ble han stoppet av politiet på Gamleveien i Sandnes. Da hadde han kjørt bil uten å ha gyldig førerkort. En blodprøve tatt av ham kort tid etter kjøringen viste også at han var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 0,5.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningen i saken. Dermed kom retten til at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt når det gjelder ruskjøringen og forsettlig for kjøring uten å ha gyldig førerkort.

I skjerpende retning la retten vekt på at kjøringen fant sted på trafikkert strekning. Retten fant det også svært skjerpende at han nå skulle dømmes for ruskjøring for sjette gang. I tillegg la retten vekt på at kjøringen hadde funnet sted sju måneder inn i prøvetiden for en dom der 64-åringen ble dømt til 18 dagers betinget fengsel for kjøring uten førerkort.

Dermed kom retten til at den betingede straffen skulle omgjøres til en ubetinget straff. Han fikk imidlertid noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble ubetinget fengsel i sju måneder og en bot på 30.000 kroner.

Han ble også idømt sperrefrist for alltid for erverv av førerrett, regnet fra den 27. april i år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: