Roganytt

Transportfirma ble slått konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 38 år gammel mann fra Bryne ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 741.426 kroner i skyldig skatt og moms med mer.

38-åringen har drevet et transportfirma i Time kommune som et enkeltpersonforetak.

«Saksøkte erkjente i rettsmøtet kravet. Han opplyste at han ikke kunne betale alt nå, men minimum kr. 5 000 per måned. Han motsatte seg ikke åpning av konkurs. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 14.09.2023 avholdt utleggsforretning mot saksøkte med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 22. desember.


Mer fra Dagsavisen