Roganytt

Distribusjonsfirma gikk konkurs

Et distribusjonsselskap er slått konkurs etter at det ikke klarte å betale gjelden til det offentlige.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Bosko Distribusjon ANS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 482.931 kroner i skyldig merverdiavgift.

I rettsmøtet, som ble holdt i Sandnes tinghus, erklærte saksøkte å skylde saksøkeren beløpet. I retten ble det opplyst at firmaet ikke har eiendeler av betydning, og at virksomheten er igangværende med to ansatte. Firmaet erkjente ikke å være insolvent, og motsatte seg åpning av konkurs. Det ble vist til at firmaet kunne betale det skyldige beløpet over en toårsperiode, og at det ønsket å gjennomføre en nedbetalingsplan med Skatteetaten.

Bosko Distribusjon ANS har holdt til i Sandnes og har drevet med distribusjon av aviser og øvrig transport.

Retten kom til at Skatteetaten har et forfalt krav mot firmaet som det ikke stilt betryggende sikkerhet for.

«Det ble den 19. september 2023 avholdt utleggsforretning mot saksøkte med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Saksøkte har videre erkjent at han ikke kan betale beløpet per nå, men at han kan nedbetale over en toårsperiode. Betalingsudyktigheten er ikke forbigående. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Andreas Christer Carlbom er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 8. desember.Mer fra Dagsavisen