Roganytt

Fikk ikke feriepenger – slo firma konkurs

Var ikke i stand til å utbetale feriepenger.

Det var firmaet Headnet AS som fredag ble slått konkurs i Stavanger tinghus. Dette ble gjort av en tidligere ansatte som ikke hadde fått utbetalt 60.255 kroner i feriepenger.

Headnet AS har holdt til i Stavanger og har drevet med utleie av arbeidskraft. Firmaet omsatte for nesten to millioner kroner i 2022 og fikk samme år et resultat på 280.000 kroner før skatt.

Headnet AS erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det krevde beløp og bekreftet at selskapet ikke har eiendeler eller likvider til å betale kravet.

«Framgangsmåten i konkursloven § 63 er fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at saksøkte er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at saksøkte likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 15. desember.


Mer fra Dagsavisen