Roganytt

Rørleggerfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var firmaet Aleks Norge AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede er på 414.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 402.200 kroner.

Aleks Norge AS er et rørleggerfirma som har holdt til på Hommersåk. Firmaet omsatte for nesten to millioner kroner i 2022 og fikk samme år et resultat på 93.000 kroner før skatt.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 1. desember.Mer fra Dagsavisen