Roganytt

Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet GP Systems AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 335.516 kroner i skyldig skatt og moms med mer.

«Saksøkte erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det beløpet som er krevd, eller i det minste store deler av det, og at selskapet ikke har eiendeler eller annet aktiva. Saksøkte opplyste at samlet gjeld er Skatteetatens krav. Virksomheten er innstilt og har ingen andre ansatte enn styreleder selv. Saksøkte erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs», heter det i kjennelsen.

GP Systems AS har holdt til i Stavanger og har drevet med oppføring av bygninger. Firmaet omsatte for 4,5 millioner kroner i 2022 og fikk samme år et negativt resultat på 505.000 kroner før skatt.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Saksøkte har erkjent å være insolvent. Det ble videre den 24. august 2023 avholdt utleggsforretning mot saksøkte med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er dermed oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 24. november.


Mer fra Dagsavisen