Roganytt

Datafirma gikk konkurs

Var i retten og begjærte oppbud.

Tirsdag var firmaet Delfi Data AS i Stavanger tinghus og begjærte oppbud. Delfi Data AS har drevet med programmeringstjenester og har holdt til Veritasveien 25 i Stavanger.

Delfi Data AS omsatte for 10,1 millioner kroner i 2022 og fikk samme år et resultat på litt over én million kroner.

«Styret har begjært oppbud. Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 8. desember.Mer fra Dagsavisen