Roganytt

Firma som har drevet med fiske gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Vågen Fiskeriselskap AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 25,1 millioner kroner og at selskapets aktiva har en verdi på fem millioner kroner.

Vågen Fiskeriselskap AS har holdt til i Sirevåg og firmaet Sirevaag AS har vært største aksjonæren. Vågen Fiskeriselskap omsatte for 13,8 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 641.000 kroner.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. november i år.Mer fra Dagsavisen