Roganytt

Cateringfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Bokn Sjøbris AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 212.251 kroner og at aktiva i form av kjøkkenutstyr og lagervarer har en anslått verdi på 18.000 kroner.

Bokn Sjøbris AS har drevet med catering og har hatt lokaler i Føresvik på Bokn. Firmaet omsatte for 1,4 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på 79.000 kroner.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Maria Oftedal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 15. november.


Mer fra Dagsavisen