Roganytt

Firma som har drevet med kontormøbler gikk konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Agg kontormøbler AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Butikken ble etablert i 1993 og har holdt til på Forus i Stavanger. Firmaet omsatte for litt over 8,9 millioner kroner i 2022 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 642.000 kroner.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. november.


Nyeste fra Dagsavisen.no: