Roganytt

Tatt for ruskjøring på Løkkeveien

Ble dømt til seks måneders fengsel.

Den 42 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Stavanger tinghus. Retten kom til at saken mot ham skulle fremmes til tross for dette.

11. mai i år, omkring klokken 14.45, kjørte han bil i Løkkeveien til tross for at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter. Kjøringen fant også sted uten at 42-åringen hadde gyldig førerkort.

Retten kom til at påvirkningsgraden var tilsvarende en promille på over 1,2.

I sin politiforklaring har 42-åringen erkjent å ha brukt narkotika, men at dette skjedde såpass lang tid i forut for kjøringen at det ikke ville bli et problem. Ifølge 42-åringen hadde han derfor opptrådt forsvarlig.

«Retten finner å måtte se bort fra tiltaltes forklaring her idet retten finner bevist at tiltalte minst var uaktsom i forhold til at han var påvirket under kjøringen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han siden 2009 er dømt fem ganger for ruskjøring, og at han nå skal dømmes for sjette gang.

Rettspraksis tilsier at straffen for dette er ubetinget fengsel mellom seks og ni måneder. Retten kom til at den skulle legge noe vekt på at 42-åringen hadde erkjent umiddelbart at han hadde kjørt uten å ha gyldig førerkort og dømte ham til ubetinget fengsel i seks måneder.

Han ble også dømt til å betale en bot på 35.000 kroner.Nyeste fra Dagsavisen.no: