Roganytt

Kjørte for fort og var påvirket av kokain

26-åring ble stoppet av politiet da han var ute og kjørte.

Den 26 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

27. april i år, omkring klokken 19.50, kjørte han bil på motorveien til tross for at han var påvirket av kokain, tilsvarende en promille på over 0,5.

Da 26-åringen ble stoppet hadde han også kjørt i 102 kilometer i timen i 90-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Dermed kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i de minste har handlet uaktsomt.

«Retten tar utgangspunkt i det alvorligste forholdet – kjøringen i påvirket tilstand – og bemerker at slik kjøring skaper en stor risiko for trafikkulykker. Både allmenn- og individualpreventive hensyn tilsier at straffen bør være følbar. Sterke likhetshensyn gjør seg også gjeldende i utmålingen av straffene på dette området», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 26-åringen tidligere er dømt for ruskjøring, og at dette denne gangen måtte reageres ubetinget fengsel.

Retten la også noe vekt på 26-åringens uforbeholdne tilståelse i forbindelse med straffeutmålingen. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 25 dager.

Han ble også dømt til å betale en bot på 30.000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 15 måneder, regnet fra den 3. september i år. Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

Nyeste fra Dagsavisen.no: