Roganytt

Kjørte bil med 1,19 i promille

Ble stoppet av politiet i promillekontroll.

Den 59 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

1. mars i år, omkring klokken 11.15, kjørte han bil i Nesbuveien til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av klokken 12.02 viste an promille på 1,19.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, og viste til anmeldelsen og resultatet fra blodprøven. Dermed fant retten det bevist at 59-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med tilstrekkelig skyld.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 59-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed ble han dømt til betinget fengsel i 24 dager, samt en bot på 30.000 kroner.
Nyeste fra Dagsavisen.no: