Roganytt

Firma som har drevet med hyttebygging gikk konkurs

Klarte ikke å betale millionkrav.

Det var Bowitz Holding AS som begjærte at Buen Fritidsbygg AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 1.104.215 kroner som har sin bakgrunn i rettsforlik inngått i Sør-Rogaland tingrett mellom saksøker og saksøkte den 25. august 2023, samt renter og kostnader ved inndrivning.

Buen Fritidsbygg AS har holdt til i Sandnes og har drevet med hyttebygging i Ryfylke, Sirdal, Knaben og Setesdal.

Firmaet omsatte for litt over ti millioner kroner i fjor og fikk samme år et negativt resultat på 4,7 millioner kroner.

«Saksøkte har i august inngått rettsforlik med saksøker og erkjente i rettsmøtet å skylde beløpet som partene i rettsforliket ble enige om. Saksøkte forklarte at selskapet ikke er i stand til å betale saksøker det beløpet som selskapet skylder i henhold til rettsforliket. Saksøkte motsatte seg ikke åpning av konkurs. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 6. september 2023 avholdt utleggsforretning mot saksøkte med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen fra Sandnes tinghus.

Advokat Andreas Christer Carlbom er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 10. november.Nyeste fra Dagsavisen.no: