Roganytt

Firma som har drevet med boligutbygging gikk konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var firmaet Eh Bolig AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Eh Bolig AS har holdt til i Tananger og har drevet med utvikling av tomter og bygging av boliger.

Firmaet omsatte for 19,3 millioner kroner i 2022 og fikk samme år et negativt resultat på litt over 1,6 millioner kroner.

«Styret har begjært oppbud. Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 10. november.

Nyeste fra Dagsavisen.no: