Roganytt

Firma som har drevet med steinlegging gikk konkurs

Hadde en gjeld på 5,8 millioner kroner.

Det var Rogaland Naturstein AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 5,8 millioner kroner og at selskapets aktiva ha en anslått verdi på kr 3.758.000 kroner.

Rogaland Naturstein AS har holdt til på Bryne og har blant drevet med å lage natursteinsmurer og belegningsstein.

Firmaet omsatte for 18,6 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 1,1 millioner kroner.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. november.

Les også: Spisested gikk konkurs

Mer fra Dagsavisen