Roganytt

Kvinne tatt for ruskjøring og kjøring uten førerkort

Ble stanset av politiet da hun var ute og kjørte.

Den 28 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. august 2021, omkring klokken 05.50, kjørte hun motorsykkel i Stavanger uten å ha gyldig førerkort. Det gjorde hun også 24. august 2021 omkring 19.25. Denne gangen var hun også påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter.

15. september 2021, omkring klokken 13.00, kjørte hun bil mens hun var påvirket av ecstasy, narkotiske tabletter og amfetamin.

Også 11. august i fjor kjørte hun motorsykkel til tross for at hun ikke hadde gyldig førerkort.

«Tiltalte har erkjent straffskyld for alle forholdene, og hun har forklart seg uforbeholdent om samtlige kjøringer i samsvar med tiltalen. Hun forklarte at hun hadde mistet førerretten da den første kjøringen fant sted, og at hun ikke har fått den tilbake. Hun forklarte at hun ble stoppet av politiet ved samtlige anledninger, og hun erkjente å ha vært påvirket av amfetamin og andre narkotiske stoffer», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at saken var blitt svært gammel uten at 28-åringen kan lastes for dette.

Straffen ble fengsel i 36 dager som ble gjort betinget mot at hun i prøvetiden gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.

Hun fikk også en bot på 5000 kroner, samt tre års sperrefrist for å få førerett for førerkortpliktig motorvogn.

Nyeste fra Dagsavisen.no: