Roganytt

Fikk ikke kjøre videre med denne tilhengeren

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To spesialtransporter hadde feil på merking

Én lastebil hadde overlast og fikk et gebyr på 6050 kroner. I dette tilfellet kunne sjåføren laste over på tilhenger og kjøre videre etterpå.

To varebiler hadde overlast og måtte laste ned til lovlig vekt.

Én varebil hadde en tilhenger med dårlige bremser. Dette medførte at tilhengeren måtte settes igjen da den fikk bruksforbud.

Det ble skrevet fire tekniske mangler.

Et foretak fikk 8000 kroner i gebyr for manglende bombrikke.

Én fører fikk 500k kroner i dokumentgebyr.

Det ble kontrollert fem døgn for kjøre/hviletid uten feil og mangler.

Ett kjøretøy hadde sikthindrende gjenstander i frontruten, noe som måtte fjernes før videre kjøring.


Nyeste fra Dagsavisen.no: