Roganytt

Transportfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var firmaet ASF Transport AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 49.000 kroner og at selskapet ikke har noe aktiva av verdi.

ASF Transport AS har holdt til i Sandnes og har drevet med godstransport på vei.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Andreas Christer Carlbom er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 3. november.


Nyeste fra Dagsavisen.no: