Roganytt

Mann (74) kjørte bil med promille

Ble stoppet av politiet da han var ute og kjørte.

Den 74 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

4. august i år, omkring klokken 23.02, kjørte han bil på Bybrua i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av klokken 23.38 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,45 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,9.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken og viste til politiets anmeldelse og analyseprotokoll fra utåndingsprøven. Med det som bakgrunn kom retten til at 74-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge noe vekt på 74-åringens uforbeholdne tilståelse.

«Ettersom han ble stanset bak rattet, har tilståelsen først og fremst hatt prosessøkonomisk betydning ved at saken kunne avgjøres ved tilståelsesdom. En reduksjon i straffen på drøyt 10 prosent framstår derfor som passende», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 16 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 43.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 18 måneder, regnet fra den 4. august i år, og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.


Nyeste fra Dagsavisen.no: