Roganytt

Insisterte på DNA-undersøkelse

Tiltalte Johny Vassbakk har bedt om og insistert på at det blir gjort ytterligere analyser av DNA fordi han er overbevist om at det er mulig å finne spor etter den egentlige gjerningsmannen.

Det er funn på drepte Birgitte Tengs’ klær som man kan utelukke at kommer fra tiltalte Johny Vassbakk, ifølge forsvarer Stian Bråstein.

– På noen punkter er vi klart uenige i framstillingene som er gitt fra påtalemyndigheten, sier Bråstein, den ene av Vassbakks to forsvarere, i sin innledning onsdag.

På rettssakens første dag tirsdag opplyste aktor Nina Grande at det er funnet spor i en ny prøve som er til undersøkelse i Nederland, som kan stemme overens med tiltaltes DNA-markører. Dette er foreløpige resultater, og hun understreker at de endelige resultatene, som er ventet å være klare i løpet av denne måneden, kan vise noe annet.

– Vi mener påtalemyndigheten i sitt innledningsforedrag har tatt noen snarveier, sier forsvareren, som mener at bevisførselen vil vise at det ikke er grunnlag for disse konklusjonene.

Mulig å finne spor

Han mener det er grunn til å tro at det er funn av DNA fra mer enn én mann på låret til jenta som ble drept i 1995.

– Det er funn der tiltalte kan utelukkes som bidragsyter, sier forsvareren.

– Jeg ber retten merke seg at Vassbakk selv har bedt og insistert på at det blir gjort ytterligere analyser av dette området fordi han er overbevist om at det er mulig å finne spor etter den egentlige gjerningsmannen, sier forsvarer Bråstein.

Han advarer retten mot å legge mye vekt på Vassbakks fortid. Forholdene som tidligere har kommet fram, omfatter vold, vinning og seksualforbrytelser, og også i ankesaken vil Gulating lagmannsrett få høre om dette.

– Slik vi ser det, er dette en invitasjon til retten til å senke terskelen for domfellelse ved å se at «det kan godt være sånn, det kan sikkert passe», sier forsvareren.

DNA var sentralt for Vassbakks forsvarere Stian Bråstein og Stian Kristensen. Ifølge Kristensen kan DNA-profilen av Vassbakk, som er funnet på Birgitte Tengs, ha kommet dit ved oversmitte eller kontaminering og kom med flere eksempler hvordan dette kan ha skjedd.

Undere rettsmøtet onsdag kom det også fram at Vassbakk har truet en fengselsbetjent. For dette har han fått en påtaleunnlatelse.

Det sa aktor Thale Thomseth da hun onsdag gikk gjennom Vassbakks straffehistorikk. Hun presiserte samtidig at påtaleunnlatelsen foreløpig ikke er rettskraftig.

Johny Vassbakk sitter for tiden i varetekt i Åna fengsel på Jæren. Ifølge forsvarer Stian Kristensen skjedde episoden da Vassbakk ble nektet å komme ut etter å ha valgt å ta en pause innendørs.

– Han sier noe dumt til fengselsbetjenten, og så anmelder hun det, forteller Kristensen, som ikke er kjent med hva Vassbakk sa.

Grundig gjennomgang

Forholdet mellom fengselsbetjenten og Vassbakk er nå fint, forteller advokaten.

Påtaleunnlatelse er en strafferettslig reaksjon. Det kan blant annet gis i tilfeller der en person er dømt for noe annet, og en dom for forholdet det gis påtaleunnlatelse for, vil ha lite betydning for straffens størrelse.

Thomseth sier at Vassbakks straffehistorikk vil bli gått gjennom grundigere senere i rettssaken.

Domfelt sju ganger

Da han var 15 år i 1986, slo han en tilfeldig kvinne i hodet med en sykkelpumpe, men saken ble senere foreldet.

I 1991 ble han dømt for et overfall på sin tidligere psykolog, der han strammet en snor rundt halsen hennes til den røk. Lagmannsretten mente den gang at hendelsen lå tett opp til drapsforsøk.

I alt er Vassbakk domfelt sju ganger. Forholdene omfatter vold, vinning og seksualforbrytelser, blant annet flere tilfeller av blotting. Han er også dømt for å ha brutt seg inn hos kvinner der han har stjålet kvinneklær.

Saken fortsetter torsdag med at Vassbakk skal forklare seg. Han fortsetter sin forklaring mandag, siden det er fridag i retten fredag.


Nyeste fra Dagsavisen.no: