Roganytt

Ansatt fikk ikke lønn – spisested ble slått konkurs

Slutt for spisested med kebab, burger og pizza på menyen.

Det var en tidligere ansatt som begjærte at spisestedet La Vita Bistro AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 64.450 har sin bakgrunn i utestående lønn og vederlag med mer etter avsluttet arbeidsforhold, og bygger på fraværsdom fra Bjerkreim forliksråd av 23. mai 2023.

La Vita Bistro AS har holdt til i Vikeså og har blant annet hatt pizza, burger og kebab på menyen. Spisestedet omsatte for 654.000 kroner i 2021 og fikk samme år et resultat på 53.000 kroner.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Bjerkreim forliksråd avsa fraværsdom mot saksøkte den 22. november 2022, i tråd med saksøkers påstand. Saksøkte begjærte oppfriskning, men møtte ikke til rettsmøtet, og Bjerkreim forliksråd avsa ny fraværsdom den 23. mai 2023, i tråd med saksøkers påstand. Denne fraværsdommen er nå rettskraftig», heter det i kjennelsen.

På bakgrunn av opplysninger om saksøktes økonomi mente retten at det ikke er grunn til å tro at saksøkte kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Retten la til grunn at firmaet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 14. november.


Nyeste fra Dagsavisen.no: