Roganytt

Transportfima ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Finnarna AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 282.167 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Finnarna AS har drevet med godstransport på vei og har holdt til i Stavanger. Ingen fra firmaet møtte i rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus fredag.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at saksøkte kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 8. august i år.


Nyeste fra Dagsavisen.no: