Roganytt

Tok førerkortet fra mann etter fartskontroll

Politiet hadde laserkontroll.

Det var påtalemyndigheten som ba om rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkortet til en 27 år gammel mann.

Bakgrunnen for det var at han ble stoppet i en trafikkontroll utenfor Arendal 10. mai i år. Her skal farten hans ha blitt målt til 79 kilometer i timen i 50-sone.

«Retten mener at det er skjellig grunn til mistanke, og viser til politiets anmeldelse og logg for stasjonær hastighetskontroll. Siktede har ikke vært villig til å avgi forklaring og har heller ikke hatt innsigelser til måleresultatet», heter det i kjennelsen fra Stavanger tinghus.

Retten kom til at et midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkortet fram til saken er endelig avgjort, ikke er et uforholdsmessig inngrep, og at det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten. Fristen for at saken skal være avgjort ble satt 10. desember i år.


Nyeste fra Dagsavisen.no: