Roganytt

Firma i oljebransjen gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Fabrican AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.589.591 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 422.144 kroner.

Fabrican AS har holdt til på Forus og har drevet innenfor olje- og gassbransjen. Firmaet omsatte for 214.000 kroner i 2021 og fikk samme år et negativ resultat på nesten 3,9 millioner kroner før skatt.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 25. august.

Nyeste fra Dagsavisen.no: