Roganytt

Ble sittende fast på steingjerde da hun gikk tom for sigarettpapir

Kjøreturen endte med krasj.

Den 64 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Egersund tinghus.

23. september i fjor, omkring klokken 21.30, kjørte hun bil utenfor Egersund til tross for at hun var påvirket av alkohol.

Kvinnen forklarte i retten at hun denne kvelden gikk tom for sigarettpapir og at hun skulle til en nabo for å få tak i mer. Dermed bestemte hun seg for å kjøre dit.

På veien rygget hun ned et steingjerde, noe som førte til at bilen ble sittende fast. Etter en stund kom politiet til stedet og tok henne med til blodprøvetaking. Ifølge kvinnen hadde hun drukket før hun kjørte, men at hun ikke husket hvor mye det var snakk om.

En blodprøve tatt av henne omkring 2,5 timer etter kjøringen viste en promille på 1,86. Retten kom til at hun hadde handlet forsettlig og at vilkårene for straff er oppfylt.

I skjerpende retning la retten vekt på at kvinnen i august i fjor også ble dømt for promillekjøring.

«I formildende retning vektlegges at siktede har tilstått og samtykket i tilståelsespådømming. Hensett at hun ble pågrepet mens hun satt i bilen har tilståelsen størst betydning ved at den reduserer statens prosessomkostninger, hvilket tilsier en rabatt i størrelsesorden 10 til 15%», heter det i dommen.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 36 dager og 20.000 kroner i bot.

64-åringen ble også idømt sperrefrist for alltid for erverv av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn.Nyeste fra Dagsavisen.no: