Roganytt

Dro fra Sandnes til nordfylket – der ble det biljakt som varte i over én time

Mann (24) fikk panikk da politiet satte på blålys. Deretter fulgte en heseblesende biljakt i høy hastighet.

Den 24 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet etter hendelsen, som nylig ble holdt i Haugaland og Sunnhordland tingrett, men han samtykket til at saken kunne behandles til tross for at han ikke var til stede. Mannen erkjente også straffskyld for samtlige forhold i tiltalen mot ham.

Bilturen som endte i biljakt

Det var 2. november i fjor at 24-åringen kjørte bil fra Sandnes til nordfylket. Ved Rønnevik i Tysvær hadde politiet en trafikkontroll.

En politibetjent ble oppmerksom på 24-åringen som kom kjørende i høy hastighet og la seg etter tiltalte. Politibetjenten kjørte en uniformert politipatrulje og benyttet politiets gjennomsnittsfartsmåler. Denne viste at 24-åringen holdt en gjennomsnittshastighet på 96,26 kilometer i timen i 80-sone.

Da politibetjenten satte på blålysene og gjorde tegn om at 24-åringen skulle stanse, forsøkte han i stedet å stikke av fra politiet.

Retten kom til at den skulle legge følgende hendelsesforløp til grunn etter dette:

24-åringen svingte østover på E 134 da han kom til rundkjøringen ved Aksdal i Tysvær. Ifølge politibetjenten kjørte tiltalte på feil side gjennom rundkjøringen da han kom i rundkjøringen i Grinde der en tar av til Skjoldastraumen.

«Det er en uoversiktlig rundkjøring og tiltalte kjørte langt over fartsgrensen. Tiltalte klarte så vidt å unngå å treffe føringskanten da han kjørte ut av rundkjøringen. politibetjenten hadde hele tiden blålys på og forsøkte å få 24-åringen til å stanse både ved å kjøre sakte og ved å kjøre tett opp til tiltalte. Tiltalte fortsatte ifølge politibetjenten østover på E134 i høy hastighet», heter det i dommen.

Tilkalte forsterkninger

Da mannen kom til Liaheia i Skjold i Vindafjord, der hastigheten er 80 km/t, så politibetjenten på speedometeret at de holdt en hastighet av 150 km/t.

Politibetjenten kontaktet politipatruljer i Odda og Sauda for å be om bistand til å stanse tiltalte. Patruljen fra Sauda kom til Øvre Vats, men de klarte ikke å stanse tiltalte i krysset ved Knapphus i Vindafjord. Tiltalte fortsatte innover mot Ølen i høy hastighet.

Like før Etne sentrum valgte tiltalt å kjøre forbi to biler i 60- sonen. Politibetjenten anslo i retten at tiltalte holdt en hastighet av cirka 100 km/t da han kjørte forbi.

Det ble foretatt flere splittmålinger underveis og tiltalte ble målt til 110 km/t. I Etne sentrum kjørte 24-åringen inn på en bensinstasjon.

Tiltalte holdt på å kjøre seg fast mellom to bensinpumper. Politibetjenten forsøkte å sperre slik at han ikke skulle kjøre videre, noe som resulterte i at tiltalte snudde bilen og kjørte vestover på E-134 i retning Haugesund, da i høy hastighet gjennom 60, 70- og 80- sonene utover på E 134.

Like før avkjørselen ved Tveitvegen i Skjold i 60-sonen foretok han en forbikjøring av et vogntog i høy hastighet i en uoversiktlig høyrekurve.

La ut spikermatte

Det ble besluttet å legge ut spikermatter i veien ved kirken i Skjold for å stanse tiltalte. Tiltalte bremset ned da han så politibilen sto i veien og forsøkte å unngå treffe spikermatten, men endte likevel med å kjøre over spikermatten på venstre side av bilen.

Spikermatten perforerte dekkene til tiltalte og det ble en kontrollert tapping av luft fra dekkene på tiltaltes bil. Til tross for dette fortsatte tiltalte å kjøre videre i retning Haugesund i høy hastighet.

Partikler gjennom luften

Politibetjenten måtte sakke farten og komme seg utenom spikermatten. Han fikk øye på tiltaltes bil ved Skjoldaviktunellen. Politibetjenten anslo at tiltalte holdt en hastighet av 120 km/t- i 60 sonen, da med delvis punkterte dekk.

Det gikk ifølge politibetjenten styggfort. Tiltalte ble tatt igjen ved Kalstveit. Bilens hastighet falt og det føk partikler gjennom luften.

Ifølge dommen antok politibetjenten at dette kom fra dekkene som var punktet.

Da tiltalte kom til Hodnafjellet, svingte han av i retning Bergen, før han ombestemte seg og krysset den doble sperrelinjen og deretter hvitt sperreområde før han kjørte ned på akselerasjonsfeltet i retning Aksdal. I Grinde kjørte politibetjenten seg opp til tiltalte og la seg i kjørefeltet ved siden av ham i håp om å få kontakt med tiltalte for å få ham til å stanse. Tiltalte unnlot å stanse og fortsatte i retning Aksdal. I Aksdal hadde en ny politipatrulje stilt seg opp for å forsøke å hindre at tiltalte kjørte i retning Haugesund sentrum.

Politiet ønsket ikke å ha en biljakt i sentrumsgatene.

Stanset til slutt

Tiltalte så politipatruljen og kjørte på feil siden av rundkjøringen og inn på bensinstasjonen, fikk skrens på bilen og dekket slapp felgen.

Deretter fortsatte han ut på E-134 igjen, uten dekk på flere felger, kjørte ut tross innkjøring forbudt-skiltet, og satte kurs retning Haugesund i feil kjørebane.

Like før rundkjøringen i Frakkagjerd i krabbefeltet føyk det ifølge politibetjenten deler av gummi fra resterende dekk og landet på politibilen.

Ved Førretunnelen prøvde en ny politipatrulje å stanse tiltalte - med en ny spikermatte. Tiltalte kjørte til høyre i retning Førre terrasse og ble til slutt stanset opp mot Fjellvegen.

– For å hindre at tiltalte stakk av kjørte politibetjent helt opp til tiltalte på førersiden slik at tiltalte ikke fikk lukket opp døren. En annen polititjenestemann åpnet passasjersiden på bilen og tiltalte overga seg til politiet, heter det i dommen.

Ifølge politibetjenten foregikk biljakten i én time over en strekning på 10,1 mil, noe som gir en gjennomsnittsfart på 100 km/t gjennom alle de ulike fartssonene.

Tiltalte: Idiotisk, men fikk panikk av blålysene

24-åringen har aldri hatt gyldig førerkort. Han har forklart at han fikk panikk da han så blålysene og at det var idiotisk av ham å kjøre uten gyldig førerkort.

Retten kom også til at han skulle dømmes for en fartsovertredelse og et annet tilfelle av kjøringen uten gyldig førerkort.

Straffen for den svært farlige kjøreturen ble fengsel i 45 dager, der 15 dager av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Mannen fikk også seks måneders sperrefrist for erverv av førerrett og må betale 3000 kroner i saksomkostninger.Nyeste fra Dagsavisen.no: