Roganytt

Ni bruksforbud og to avskiltinger i kontroll

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland torsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastesikring.

Fire kjøretøy fikk bruksforbud for å ha sikthindrende gjenstander i frontruten.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for å ha tildekket kjennemerke.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for feil merking av spesialtransport.

To kjøretøy fikk bruksforbud og ble av avskiltet for manglende PKK\EU kontroll.

Tre kjøretøy fikk skriftlig mangel på tekniske feil.

Ett foretak ble rapportert til Skatteetaten for manglende vektårsavgift på et kjøretøy.

Én fører fikk 500 kroner i gebyr for manglende dokument.

Tre førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på i alt 84 førerdøgn. Det var kun to små brudd som medførte skriftlig advarsel til førerne og et brudd der én fører fikk 1000 kroner i gebyr.

Også onsdag ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Åtte førere kontrollert for kjøre- og hviletid. Det ble sammenlagt kontrollert 194 førerdøgn på disse åtte sjåførene.

Fire førere hadde alt i orden og fikk ingen anmerkninger på kjøre og hviletiden.

På de resterende førerne så var det til sammen 15 små brudd på bestemmelsene om kjøre og hviletid som medfører skriftlig advarsel for sjåføren. Det var også to alvorlige brudd på bestemmelsene som medfører anmeldelse av fører til politiet.

Et vogntog fikk pålegg om avlastning til lovlig vekt før videre kjøring var tillat da vogntogkombinasjonen til sammen var tyngre en tillatt. Foretaket ble ilagt et gebyr for overlasten på 6500 kroner.

Ett vogntog fikk pålegg om å stoppe lekkasje/avrenning fra last før videre kjøring var tillatt.

Én spesialtransport fikk pålegg om å skaffe pålagt utstyr til følgebil før transporten kunne fortsette kjøringen.


Nyeste fra Dagsavisen.no: